فرم تماس با مدیران سایت

دفتر مرکزی : در حال تغییر ...

کدپستی : ۱۴۷۶۷۷۶۵۸۴

تلفن : 88643692 - ۰۲۱

پست الکترونیک :
واحد دیتا support@kalagard.com
پشتیبانی فروشندگان sales@kalagard.com
مدیریت info@kalagard.com

فرم تماس با مدیران سایت
آدرس پست الکترونیک خود را برای دریافت پاسخ وارد کنید.
شما می توانید تصویری با اندازه حداکثر 1 مگابایت پیوست کنید. *.Jpg, *.Gif, *.Png یا *.Bmp *. Bmp
پیام خود را با جزئیات بیشتر توضیح دهید.